Informacje

Strefa czystego transportu – na co należy się przygotować?

Ewa Laskus

09 kwietnia 2024

Strefa czystego transportu – na co należy się przygotować?

Ewa Laskus

09 kwietnia 2024

Świadomość ludzi dotycząca zmian klimatu i wpływu człowieka na środowisko jest obecnie na bardzo wysokim poziomie. Rządy wielu państw starają się odpowiednio dostosować do aktualnej sytuacji poprzez wprowadzanie przepisów, które mają uchronić nas przed nieodwracalnymi zmianami klimatu. Jednym z pomysłów, chętnie realizowanym przez kraje w całej Europie, jest wprowadzanie stref czystego powietrza. 

Co to jest strefa czystego transportu? 

Na początek warto odpowiedzieć na pytanie, czym jest strefa niskoemisyjna, znana inaczej jako strefa czystego transportu? Za tymi sformułowaniami kryje się specjalnie wydzielony obszar w miastach, w którym prawo do poruszania się będą miały wyłącznie pojazdy spełniające określone normy emisji spalin. Strefa czystego transportu w swoich założeniach ma uwzględniać liczne ulgi przeznaczone np. dla seniorów lub mieszkańców poszczególnych miast, w których będzie obowiązywać. 

Jakie samochody mogą wjechać do strefy czystego transportu? 

Jakimi autami nie będzie można wjeżdżać do miast? Założenia strefy czystego transportu w Europie, a co za tym idzie również w Polsce, są proste – jej zadaniem jest wyeliminowanie z ruchu drogowego wszystkich pojazdów niespełniających określonych wymogów i norm emisji spalin. Ma to na celu polepszenie warunków życia w mieście i walkę ze szkodliwymi związkami wydostającymi się z rur wydechowych. Strefa czystego transportu zakłada również liczne wyjątki dla pojazdów, które bez problemu będą się mogły po niej poruszać. Wyłączenia, które mają obowiązywać, możemy podzielić na: 

  • gminne – w przypadku Warszawy w tej grupie zwolnienia mają dotyczyć pojazdów spełniających kryteria samochodów historycznych i zabytkowych, specjalnych (m.in. karawan i pomocy drogowej) oraz motocykli. Każda gmina będzie mogła ustalić inne wyłączenia tego rodzaju; 
  • okazjonalne – wyjątki okazjonalne obejmują wszystkie przypadki losowe, takie jak potrzeba dojazdu do szpitala czy lekarza; 
  • ustawowe – wyłączenia ustawowe dotyczą wszystkich pojazdów wykorzystywanych przez różnego rodzaju służby. Do tego grona będą zaliczane np. karetki pogotowia ratunkowego, wozy strażackie, a także samochody policji i straży miejskiej. Oprócz tego zwolnieniem z zakazu będą objęte m.in. autobusy szkolne, służby utrzymania ruchu, a nawet pojazdy prywatne, którymi będą poruszać się osoby niepełnosprawne. 

Wszystkie samochody spełniające normy emisji spalin (najnowsze modele napędzane paliwami konwencjonalnymi, auta zasilane ogniwami wodorowymi, pojazdy na gaz, hybrydowe czy elektryczne) będą zwolnione z ograniczeń oraz opłat wynikających z niespełniania ustalonych przez dane miasto wymogów. 

Co z samochodami niespełniającymi norm zawartych w SCT? 

Czyste strefy w miastach nie muszą wcale oznaczać końca dla samochodów, które ze względu na wiek nie są w stanie sprostać normom emisji spalin zawartych w założeniach SCT. Właściciele takich pojazdów będą zobowiązani do uiszczania opłat za wjazd. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami nie może ona przekroczyć 2,50 zł za godzinę przebywania w strefie bądź 500 zł jednorazowej miesięcznej opłaty. W przypadku samochodów niespełniających norm będzie potrzebna specjalna naklejka wjazdu do stref czystego powietrza, która ma informować odpowiednie służby o rodzaju pojazdu wjeżdżającego do SCT. 

Strefa czystego transportu w Warszawie 

Strefa czystego transportu w Warszawie zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Oznacza to, że stolica naszego kraju jako pierwsza w Polsce wprowadzi tego rodzaju restrykcje. Początkowy etap wdrażania ograniczeń ma być dość łagodny i będzie obejmować pojazdy spełniające normy Euro 2 dla aut z silnikami benzynowymi oraz Euro 4 dla pojazdów zasilanych olejem napędowym. Z wprowadzonych zmian będą zwolnieni mieszkańcy Warszawy odprowadzający w tym mieście podatki, seniorzy (spełniający określone kryteria), a także motocykliści oraz pojazdy podlegające pod wyłączenia. SCT w Warszawie w swoim pierwszym etapie będzie obejmowała teren całego Śródmieścia, a także centralnych dzielnic miasta. Kolejne zaostrzenia będą sukcesywnie wprowadzane co dwa lata. 

Strefa czystego transportu w Krakowie 

Innym dużym polskim miastem, gdzie miała zacząć obowiązywać strefa czystego powietrza, jest Kraków. O ile w Warszawie udało się przeprowadzić proces implementacji SCT bez większych przeszkód, tak w przypadku stolicy Małopolski jest niestety inaczej. Początkowy projekt uchwały w sprawie strefy czystego transportu został przegłosowany i miał wejść w życie tak jak w przypadku Warszawy z początkiem lipca 2024 roku. Jednak wniesiona skarga przez wojewodę małopolskiego do Sądu Administracyjnego w Krakowie i jego decyzja w tej sprawie sprawiły, że przyjęta uchwała została unieważniona z powodu zawartych w niej błędów formalnych. Oznacza to, że termin wejścia w życie krakowskiej strefy czystego transportu ulegnie zmianie. Na obecną chwilę poprawiony projekt uchwały o SCT ma zostać zaprezentowany w kwietniu. 

Czy strefy czystego transportu mają sens? 

Nie ulega wątpliwości, że ogólna świadomość społeczeństw względem naszego wpływu na środowisko naturalne musi się zmienić. Zrównoważone podejście do ekologii jest kluczem do naszego dalszego funkcjonowania i zabezpieczenia przyszłych pokoleń. Już teraz podejmowanych jest wiele działań mających na celu eliminację ze środowiska niebezpiecznych materiałów w postaci np. wszechobecnego plastiku. Oprócz tego duży nacisk kładzie się na redukcję szkodliwych substancji i gazów emitowanych przez m.in. branżę motoryzacyjną. Właśnie z tego powodu wprowadzane są strefy czystego transportu. Tego rodzaju inicjatywy są niezbędne, jeśli chcemy zadbać o przyszłość naszą i kolejnych pokoleń. 

Strefy czystego transportu dają nam realne szanse na zredukowanie emisji szkodliwych i trujących substancji w wielu miastach. Chcąc już teraz walczyć o lepszy klimat naszej planety, warto postawić na wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych. Dzięki temu możesz już dzisiaj wpłynąć na zmniejszenie produkowanego śladu węglowego. 

Zobacz również

Potrzebujesz pomocy?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Zachęcamy również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami