Zastrzeżenia ogólne

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Eurorent Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie jest niedozwolone.

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego Sixt DriveSmart.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy Sixt DriveSmart wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które podobne jak mini prezentacje znajdujące się w obrębie strony (wykonane w technologii Marcromedia Flash lub DHTML) - stanowią integralną część całego serwisu.

Eurorent Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Zawartość niniejszej strony nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. Eurorent Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez formularz kontaktowy.

Eurorent Sp. z o.o. nie odpowiada również za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. Eurorent Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.

Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie Sixt DriveSmart są wynikiem naszego działania w dobrej wierze, a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, iż Eurorent Sp. z o.o. dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości - Eurorent Sp. z o.o. zastrzega, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez Eurorent Sp. z o.o.

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz Eurorent Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów prawa.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz:

Eurorent Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą Eurorent Sp. z o.o.

Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody Eurorent Sp. z o.o.