Klauzula informacyjna dla celów rezerwacji samochodu

Klauzula informacyjna

 • Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Eurorent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-977) przy ul. Arabskiej 9, adres e-mail: IOD@sixt.pl.
 •  W Spółce Eurorent Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt
  z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest pod adresem: IOD@sixt.pl lub korespondencyjnie: ul. Arabska 9, (03-977) Warszawa.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych (dostawcy rozwiązań IT), jak również upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych.
 • Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w następujących celach:

  a) dokonania rezerwacji wybranego samochodu w ramach usługi SixtDriveSmart by BP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy);
  b) przesyłania informacji handlowych o produktach lub usługach administratora w zależności od wyboru formy komunikacji, tj. drogą elektroniczną na podany adres e-mail (wiadomość e-mail), w formie wiadomości SMS lub poprzez kontakt telefoniczny na podany numer telefonu na podstawie odpowiednio wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  c) badania satysfakcji ze współpracy Klienta z Eurorent sp. z o.o. i z usług świadczonych przez Eurorent sp. z o.o. (art. 6 ust.1 lit .f RODO poprzez wysyłanie na adres e-mail Klienta wiadomości z prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety satysfakcji lub poprzez kontakt telefoniczny – prawnie uzasadnionym interesem Eurorent jest utrzymywanie wysokiej jakości usług oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług).
  d) obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jest to nasz prawnie uzasadniony interes)

 • Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji w/w celów przetwarzania  - nie dłużej jednak, niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – dane będą przetwarzane do czasu jego realizacji lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Eurorent oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając wiadomość na adres e-mail: IOD@sixt.pl.
 • Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne dla realizacji w/w celów przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwi dokonanie rezerwacji pojazdu, jak również nie będzie mógł Pan/Pani otrzymywać od nas informacji handlowych.

Potrzebujesz pomocy?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Zachęcamy również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami